V pondělí dne 1. října navštívil žáky deváté třídy PaedDr. Milan Vít, výchovný poradce a učitel odborného výcviku na SOU a SŠ Jeřabinová v Rokycanech.

Připravil si pro žáky prezentaci o možnostech dalšího vzdělávání po ukončení školní docházky, spojenou s besedou s žáky a  předáním informačních materiálů. Pan Vít představil dětem nabídku vzdělávacích oborů pro příští školní rok a objasnil jim jejich uplatnění na trhu práce. Na škole lze absolvovat obory strojírenského, gastronomického nebo obchodního směru. Žáci deváté třídy se v rámci přípravy na volbu povolání vypraví v listopadu do této školy na exkurzi a vše si prohlédnou na vlastní oči.

Ing. Vladimír Pospíšil