Pohádka O veliké řepě

Během hodiny českého jazyka si naši nejmenší školáci zahráli pohádku O veliké řepě. Zájem o jednotlivé role byl veliký.

 Někteří prvňáčci zvládli i roli vypravěče. Diváci ve třídě sledovali s velkým zájmem své spolužáky a odměnili je bouřlivým potleskem.

Výuka ve venkovní učebně

Žáci 1.A strávili poprvé vyučovací hodinu prvouky ve venkovní učebně. Hodina nám rychle uběhla a podzimní slunný den byl příjemně využit venku. Zopakovali jsme si pravidla chování ve škole a vybarvili obrázky v pracovních sešitech. Pokud počasí dovolí, určitě zopakujeme učení na školní zahradě.

Žáci 1.A a paní uč. M. Kebrlová