Vážení rodiče a příznivci Základní školy Karla Vokáče ve Strašicích,

do nového školního roku vstupuje naše škola s celou řadou změn. Jednou z těch prozatím největších je změna ve vedení školy. Dal jsem si za úkol nastartovat v tomto školním roce proces, který povede k trvalému zkvalitňování nejen úrovně vzdělávání a výchovy, ale i samotného života na naší škole.

Věřím, že pak budou naši školu opouštět mladí lidé, kteří budou umět získané znalosti a dovednosti využít v každodenním životě a stanou se přínosnou součástí české, evropské i světové společnosti. Lidé, kteří budou hrdi na to, že navštěvovali „Strašickou základku“. Je třeba si ale uvědomit, že základ výchovy je v rodinách, které škola nemůže nikdy nahradit. Proto věřím a doufám v konstruktivní spolupráci především se zákonnými zástupci žáků - tedy s rodiči - tak, abychom mohli společně tento cíl beze zbytku splnit.

Budu-li moci komukoli z Vás nabídnout pomoc či radu k nalezení východiska z případných obtíží, obraťte se na mne, prosím, s důvěrou.

Martin Straka, ředitel školy