Ve středu dne 29. srpna proběhl v rámci dalšího vzdělávání pedagogů celodenní seminář, který učitelům školy představil další nové metody práce vedoucí k rozvoji kritického myšlení žáků.  Lektorkou byla paní Mgr. Naděžda Vlasáková, která účastníkům přiblížila zážitkovou formou mnoho metod aktivního učení vedoucích ke schopnosti myslet tvořivě a kriticky. Účastníci si veškeré aktivity vyzkoušeli a prožili v modelových minilekcích, což bude velkým přínosem pro jejich další práci s dětmi.

Mgr. Marcela Paulová