Ve čtvrtek dne 7. června se konalo opět po roce ve Společenském domě ve Strašicích představení dramatického kroužku žáků druhého stupně ZŠ Karla Vokáče Strašice, tentokráte  s názvem „Afrika aneb Češi mezi lidožravci“. Velmi zdařilé pojetí divadelní hry z repertoáru Divadla Járy Cimrmana potěšilo publikum hned dvakrát – nejprve dopoledne školní děti a odpoledne širokou veřejnost.

     Pod vedením paní učitelky Mgr. Jitky Brejchové naši nadějní ochotníci přes hodinu bavili publikum nápaditým ztvárněním výpravy českých cestovatelů do nitra Afriky. Výpravu vedl dr. Emil Žába, etnograf a lékař (Aneta Lopatová), na palubě vzducholodi s ním dále cestovali františkánský misionář - bratr Cyril Metoděj (Kateřina Horčicová), mecenáš výpravy baron Ludwig von Úvaly u Prahy (Justýna Rosívalová) a pilot vzducholodi Bohuslav Puchmajer (František Huml). Poté, co shodou šťastných okolností nakonec přistáli v Africe, snažili se navázat přátelské vztahy s tamním lidožravým kmenem (Viktorie Soóky, Miroslava Sazimová, Adriana Málková, Nicol Andilová). Náčelník kmene Líná Huba (Monika Vaníková) je přijal nejprve vlídně - domorodci se naučili česky, přijali dary a nakonec i křesťanskou víru, nicméně posléze se rozhodli cestovatele sníst. Českou výpravu zachránilo, že si domorodci oblíbili básně  J. V. Sládka. Nabídli jim, že když je nesnědí, vezmou je s sebou do Čech a umožní jim setkat se s J. V. Sládkem (Jan Klička) osobně. Přistoupili na to, odlétají a v Praze dojde ke slíbenému setkání. Celou divadelní hru prostupují různé odkazy k významným dílům a postavám české literatury a kultury, takže má i vzdělávací rozměr. Z žáků se dále zúčastnil role údržbáře Plcha Vojtěch Kratochvíl. Zvukové efekty a techniku zabezpečovali Petr Hynek a Vojtěch Kratochvíl. O oponu a zdařile vytvořené kulisy se starali Adam Šalena a Adam Lán. Kromě profesionálních hereckých výkonů žáci zaujali rovněž svými originálními kostýmy.

     Představení dramatického kroužku pod vedením paní učitelky Mgr. Jitky Brejchové mají na škole dlouholetou tradici a setkávají se vždy s velmi kladnou odezvou dětí  i veřejnosti.

                      Mgr. Věra Peterková, zástupkyně ZŠ Karla Vokáče Strašice