V pátek 25. května se konala v areálu školy TGM Rokycany soutěž malých hasičů s názvem Malý záchranář. Jednotlivé týmy byly složeny ze 4 žáků prvního stupně.

  Družstva musela postupně splnit 7 rozdílných úkolů rozmístěných na 7 stanovištích. Psal se znalostní test, poskytovala se první pomoc, odstraňovaly se nebezpečné předměty, rozpoznávaly se jednotlivé sirény. Dále družstva musela ukázat znalost požární prevence a dopravních značek a rozlišit, při kterých příležitostech volat kterou záchrannou složku.

   Strašice reprezentovali tito žáci pátých tříd: Jiří Tejček, Eliška Novotná, Tereza Novotná a Nikola Tomášová. Předvedli skvělý výkon a v obrovské konkurenci 12 škol se umístili na skvělém 4. místě.

   Součástí závodu byla i ukázka vystřižení dveří auta při nehodě nebo vyzvednutí osoby do výšky na plošině od profesionálních hasičů z Rokycan.

Děkujeme všem žákům za vzornou reprezentaci školy!

Mgr. Tomáš Koudelka