Ve středu dne 9. května se vypravilo 50 žáků druhého stupně v doprovodu paní učitelky Mgr. N. Kahovcové a Mgr. M. Paulové do Divadla J. K. Tyla v Plzni, kde se pro žáky a studenty hrála zkrácená verze opery "Libuše". Tato slavnostní opera Bedřicha Smetany byla komponována k otevření Národního divadla v Praze a stala  se nejvýznamnější českou slavnostní operou.
 Žáci se v překrásných prostorách divadla přenesli do dávných českých dějin a vzpomenuli pověst o Libuši, její vládě a předání moci Přemyslu Oráčovi. Scéna byla obohacena o videoprojekci Vyšehradu a dalších obrazů české země. Operní výstupy byly průběžně prokládány mluveným slovem, aby mladí diváci chápali, co se v příběhu právě odehrává. Toto moderní pojetí děti velmi zaujalo a patří jim poděkování za vzorné chování. Závěrečné proroctví kněžny Libuše končící slovy„drahý český národ neskoná, on hrůzy pekla slavně překoná“ bylo velmi působivé a vlastenecky povzbudivé. Žáci návštěvu tohoto nevšedního kulturního zážitku hodnotili velmi kladně.  
Mgr. Marcela Paulová