V týdnu před velikonočními prázdninami se žáci obou stupňů každoročně účastní v různých vyučovacích hodinách projektu s názvem “Velikonoce - tradice a zvyky.”

Žáci druhého stupně tvořili v hodinách výtvarné a pracovní výchovy různé jarně laděné výtvory a v hodinách českého jazyka a dějepisu si připomněli současné i historické velikonoční zvyky a tradice. 

Na prvním stupni byl projekt celodenní, žáci jej absolvovali pod vedením svých třídních učitelů - vyráběli například pomlázky, malovali vajíčka a vyplňovali pracovní listy s velikonoční tématikou. 

Mgr. A. Kapolková