V úterý dne 6. března proběhla v obou pátých třídách beseda s PČR Rokycany na téma "Mezilidské vztahy, prevence šikany a kyberšikany"

Přednášku spojenou s prezentací a případy z policejní praxe si připravily paní policistky Hana Kroftová a Iveta Kořínková. Pro děti to byla v tomto školním roce v rámci prevence kriminality a sociálně patologických jevů již druhá beseda. Žáci opět naslouchali s velkým zaujetím a aktivně se zapojovali do diskuse.

Mgr. Marcela Paulová