Ve čtvrtek dne 22. února absolvovala třída 8.A přednášku o základech právního vědomí, kterou si pro děti připravila opět paní nprap. Hana Kroftová, metodička prevence PČR Rokycany. 

Žáci si připomněli základní práva a povinnosti občana a osvěžili si pojmy policejního názvosloví (trestný čin, přestupek, nezletilý, mladistvý, nutná obrana, krajní nouze, trestní sankce atd...). Dětem byly rovněž objasněny základní principy trestního řízení. Připomenuta byla rovněž povinnost chodců používat za snížené viditelnosti reflexní prvky mimo území obce, doporučuje se pro větší bezpečí i v obci. Děti projevovaly o informace velký zájem a aktivně se zapojovaly do diskuse.

Mgr. N. Kahovcová