V úterý dne 16. ledna opět zavítala v rámci programu prevence sociálně patologických jevů na naši školu paní nprap. Hana Kroftová z PČR Rokycany, aby našim osmákům přednášela o drogové problematice. Připravila si pro ně kromě odborných znalostí také velmi poutavou prezentaci o dělení drog, jejich účincích a zhoubném vlivu na lidský organismus.

Žáci se seznámili také s nebezpečím tzv. legálních drog, kterými jsou tabák a alkohol, a byli poučeni o trestně právní odpovědnosti mladistvých v této souvislosti. Dětem jsou ve všech ročnících soustavně vštěpovány návyky správné životosprávy a péče o zdraví, proto pro ně tato problematika nebyla neznámá. Žáci si rovněž vyslechli příběhy z policejní praxe a dobrovolníci mohli absolvovat test na přítomnost drog. Žáci poslouchali se zaujetím a aktivně se zapojovali do besedy, za což jim náleží velká pochvala. Na závěr odměnili přednášející velkým potleskem. 

Mgr. Naděžda Kahovcová