Přejeme všem dětem i jejich rodinám šťastné a veselé Vánoce, pokojné svátky a v roce 2018 jen vše dobré!
Připomínáme, že do školních lavic se děti vracejí ve středu dne 3. ledna 2018.