Dne 8. prosince se konal na škole další ročník Olympiády v českém jazyce. Jednalo se o školní kolo, jehož se mohli zúčastnit žáci 8. a 9. ročníku. 

Jako vždy se soutěžilo ve dvou oblastech. První část obsahovala úkoly z gramatiky, kdy na účastníky číhaly záludnosti zejména české slovotvorby. Druhá část byla tradičně stylistická. Téma “Stalo se to minulý týden” zamotalo hlavu mnohým soutěžícím.    

Celkový součet bodů vynesl na první tři místa tyto žákyně:

1. Markéta Culková z 9.A

2. Alena Voříšková z 9.A

3. Veronika Titlová z 8.A

První dvě děvčata budou své znalosti mateřštiny obhajovat v okresním kole soutěže, které proběhne v Rokycanech v měsíci lednu. Děkujeme všem žákům za účast a snahu!            

 Mgr. Naděžda Kahovcová