Ve středu dne 15. listopadu opět navštívila naši školu paní nprap. Hana Kroftová z PČR v Rokycanech z oddělení prevence kriminality, aby přednášela našim acheter du cialis en ligne sedmákům na téma "Osobní bezpečí, šikana a bezpečný internet." V úterý dne 21. listopadu absolvovali přednášku na podobné téma také naši páťáci. 

Žáci si připomněli zásady bezpečného užívání internetu, nutnost dodržování pravidel v rodině i ve společnosti a také možnosti při řešení konfliktních situací. V úterý dne 28. listopadu absolvují přednášku s tematikou “Extremistická hnutí” a “Drogy” žáci třídy 8. třídy. Profesionální podání a příběhy z policejní praxe děti velmi zaujaly, o čemž svědčily jejich zvídavé dotazy, aktivita a výborná spolupráce s přednášející. Besedy na různá témata v průběhu celého školního roku probíhají postupně ve všech třídách naší školy.                           Mgr. Marcela Paulová