Dne 20.9. 2017 se žáci 1.A a druhých ročníků zúčastnili akce „Měsíc náborů“,  organizované Asociací sportu pro všechny Strašice, jejíž cílem bylo získat další nové malé sportovce - fotbalisty. 

Sportovní dopoledne probíhalo v areálu hřiště  TJ Spartak a přilehlém víceúčelovém hřišti, kde po krátkém zahájení  měli žáci možnost zasoutěžit si na dvanácti stanovištích zaměřených na nácvik dílčích fotbalových dovedností  a rozvoj pohybových schopností pod dohledem trenérů. V průběhu akce měli žáci zajištěné občerstvení a na závěrečném nástupu obdrželi krásné odměny. Děkujeme organizátorům za příjemné sportovní dopoledne, které si děti vskutku užily. Přejeme mnoho úspěchů všem fotbalovým nadějím!

Mgr. Zuzana Andrlíková