Dne 5.9. proběhla na 1.st tělovýchovná vycházka. Užili jsme si den plný sluníčka, sportovních her a sběru hub i přírodnin, které jsme posbírali v lese. Žáci 2.A a 2.B soutěžili v hodu šiškou na cíl . Druhý den jsme stavěli domečky a obrázky z přinesených přírodnin na školním dvoře. Výstavku z daných prací jsme umístili na chodbách 1.st. a v našich třídách.

         Žáci 2.A a 2.B + třídní učitelky