Během měsíce května se všechny třídy 1. stupně zúčastnily čtyřhodinové přírodovědné vycházky, kterou pro děti přichystaly Vojenské lesy a statky, divize Hořovice. Touto akcí - lesní zážitkovou pedagogikou - provázela naše žáky pracovnice VLS paní Petra Večeřová.

Přivítala děti u rybníka Tisý a připravila si pro ně naučnou poznávací stezku. Děti měly poznávat správné názvy zvířat, rostlin a stromů a zapisovat si je do notýsku. K poznávání využívali také dalekohled. Součástí výuky byla i ukázka paroží, prasečích zubů a kožešin (liška, kuna). 

Na závěr si žáci v soutěžích zopakovali získané poznatky a byli oceněni drobnými dárky.

Mgr. Zuzana Andrlíková