Ve středu dne 12. dubna, po proškolení obou šestých tříd, prošli “Peer programem” - programem prevence sociálně patologických jevů také žáci sedmé třídy. Tématem byla spolupráce a mezilidské vztahy. Program probíhal pod vedením výchovného poradce a metodika prevence pana Ing. Vladimíra Pospíšila, kterému pomáhali proškolení dobrovolníci - peeři v tomto složení: Kateřina Valečková, Kateřina Urxová, Zuzana Lexová, Tereza Sklenářová a Adriana Belušková.

 Peeři dohlíželi na žáky rozdělené do skupinek, pomáhali jim při plnění úkolů a hodnotili jejich práci, která byla tentokráte náročná na komunikaci, argumentaci a spolupráci. Členové skupiny například sestavovali rozstříhané obrazce, procházeli “minovým polem” nebo se museli shodnout na pořadí předmětů nutných pro bezpečný sestup z vrcholu hory. Důležitá byla vzájemná podpora všech členů ve skupině, schopnost přijmout cizí názor a umění dojít ke společnému názorovému kompromisu. Žáci se tak netradičním způsobem pocvičili v sociálních a komunikačních dovednostech.  

Ing. Vladimír Pospíšil