V týdnu před velikonočními prázdninami se žáci obou stupňů každoročně účastní v různých vyučovacích hodinách projektu s názvem “Velikonoce - tradice a zvyky.” Žáci druhého stupně tvořili v hodinách výtvarné a pracovní výchovy různé jarně laděné výtvory a v hodinách českého jazyka a dějepisu si připomněli současné i historické velikonoční zvyky a tradice. 

Na prvním stupni byl projekt celodenní, žáci jej absolvovali pod vedením svých třídních učitelů - vyráběli například pomlázky, malovali vajíčka a vyplňovali pracovní listy s velikonoční tématikou. Všichni žáci již dříve vyráběli se svými učiteli výrobky na prodejní velikonoční výstavu, která proběhla ve společenské místnosti školy v pondělí dne 10. dubna a v úterý dne 11. dubna. Návštěvníci si mohli zakoupit různé velikonoční dobroty (beránky, zajíčky, mazance...), také keramické i papírové ozdoby, obrázky a především krásně nazdobená vajíčka. Výstava měla u veřejnosti velký ohlas a byla příjemným pohlazením po duši.

Mgr. Jitka Brejchová