V pondělí dne 10. dubna proběhla druhá část “Peer programu” - programu prevence sociálně patologických jevů pro žáky 6.A a 6.B, tentokrát byla tématem šikana. Obě třídy prošly dvouhodinovým programem pod vedením výchovného poradce a metodika prevence pana Ing. Vladimíra Pospíšila, kterému opět pomáhali proškolení dobrovolníci- peeři ze 7.A: KateřinaValečková, Adam Šalena, Kateřina Horčicová a Kateřina Urxová. Peeři dohlíželi na žáky rozdělené do skupinek, pomáhali jim při plnění úkolů a hodnotili jejich práci.

      Jednotlivé skupiny si připomněly znaky, podoby, příčiny, důsledky a řešení šikany a dověděly se mnoho užitečných informací o tom, jak při setkání s tímto nebezpečným jednáním postupovat. Důležitá byla spolupráce a vzájemná podpora všech členů ve skupině. Výsledky své práce všechny skupiny odprezentovaly před zbytkem třídy. Každá skupina získala kromě bodového ohodnocení rovněž rozbor kladů a záporů své práce.

Ze třídy 6.A celkově zvítězila skupina Plavců ve složení: K. Smolová, V. Husová, V. Soóky, A. Málková, M. Vaníková a N. Andilová.

Ze třídy 6.B se nejlépe umístily dvě skupiny se shodným počtem bodů: Basketbalistky (N. Suchá, M. Boháčová, J. Glazerová a A. Štastný) a Běžci (D. Flajšhans, M. Vyleta a M. Hochman).

     Tento způsob výuky posílil v dětech pocit sounáležitosti se skupinou a odpovědnost za její fungování, vedl děti k tvořivému řešení problémů a především k samostatnému myšlení.     

Ing. Vladimír Pospíšil