V pátek dne 7. dubna se 47 žáků druhého stupně zúčastnilo celodenní dějepisné exkurze do památníku v Terezíně, dále jsme navštívili Litoměřice a pietní místo, kde dříve stávala obec Lidice.

      Pevnost Terezín byla založena v roce  1780 Josefem II. na strategickém místě soutoku Labe s Ohří a měla sloužit jako obranná pevnost před vpády Prusů, stavba trvala 10 let. Za pevnostními zdmi a valy Terezína byla zřízena za druhé světové války věznice gestapa (v Malé pevnosti) a židovské ghetto (v Hlavní pevnosti), vznikl zde největší koncentrační tábor v českých zemíchHlavní funkcí tábora bylo shromažďovat Židy a transportovat je dál, nejednalo se o vyhlazovací tábor. Vězni žili v otřesných podmínkách, trpěli hlady a nelidsky se s nimi zacházelo - zemřel každý čtvrtý vězeň. Celkem tudy prošlo asi 155 000 lidí označených podle Norimberských zákonů za Židy, z nich nepřežilo 118 000.

     Děti pozorně naslouchaly výkladu paní průvodkyně, která jim vyprávěla o fungování tábora, krutých životních podmínkách vězňů a souvisejících historických událostech. Pochmurné prostory Terezína spolu s příběhy lidského utrpení zanechaly v dětech hluboké dojmy. Součástí prohlídky byla rovněž návštěva Muzea ghetta, Národního hřbitova Terezín a litoměřického krematoria. Žáci uctili všechny oběti holocaustu chvilkou ticha, květinou a zapálením svíčky.

     V Litoměřicích si žáci prohlédli historické náměstí, občerstvili se a pokračovalo se návštěvou Lidic. Zde proběhla komentovaná prohlídka Památníku Lidice a muzea.

     Lidice byly vyhlazeny fašisty v noci z 9. na 10. června 1942 jako msta za atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Fašisté smetli z povrchu země 101 domů, které v obci stály, a veškeré místní obyvatelstvo popravili nebo odsunuli do koncentračních táborů. Celkem přišlo o život 340 lidických obyvatel (192 mužů, 60 žen a 88 dětí) z celkového počtu 503. Žáci rovněž navštívili bronzové sousoší 82 lidických dětí vytvořené sochařkou Marií Uchytilovou podle jejich skutečné podoby. Toto sousoší je zároveň Památníkem dětským obětem války. Zde žáci rovněž zapálili  svíčku a položili květinu.

     Žáci se po celou dobu této náročné exkurze chovali ukázněně a důstojně, za což jim patří naše poděkování.

 Mgr. Jitka Brejchová a Mgr. Marcela Paulová