V pátek dne 31. března se žáci 6.A a 6.B zúčastnili první části “Peer programu” - programu prevence sociálně patologických jevů, který pro žáky šestého ročníku každoročně připravuje školní metodik prevence pan Ing. Vladimír Pospíšil ve spolupráci s paní Bc. Petrou Veselou, pracovnicí Pedagogicko - psychologické poradny v Rokycanech

     Slovo “peer” pochází z angličtiny, jedním z jeho významů je “vrstevník.” Peer program je tedy vrstevnický program, kdy starší žáci předávají znalosti a zkušenosti svým mladším spolužákům. Letošní šesťáky vzdělávali vyškolení dobrovolníci ze 7.A v tomto složení: Kateřina Valečková, Adam Šalena, Kateřina Horčicová a Kateřina Urxová. Peeři dohlíželi na žáky rozdělené do skupinek, které se měly vypořádat s tématem “Zdravý životní styl.” Vše usměrňovala paní Bc. Petra Veselá. Důležitá byla spolupráce a vzájemná podpora všech členů ve skupině. Výsledky své práce všechny skupiny odprezentovaly před zbytkem třídy. Každá skupina získala bodové hodnocení a od peerů rovněž rozbor kladů a záporů své práce.

       Ze třídy 6.A byla nejlépe hodnocena skupina Plavců ve složení: K. Smolová, V. Husová, V. Soóky, A. Málková, M. Vaníková a N. Andilová. Ze třídy 6.B se nejlépe umístila skupina Basketbalistek ve složení: M. Boháčová, N. Suchá a J. Glazerová.

        Tento způsob výuky posílil v dětech pocit sounáležitosti se skupinou a odpovědnost za její fungování, vedl děti k tvořivému řešení problémů a především k samostatnému myšlení. Posílení přátelských vztahů ve třídě a sdílení společných hodnot se tak dělo velmi přirozeným a zábavným způsobem.             

  Ing. Vladimír Pospíšil