V pátek dne 17. února se naše třída 2. A vydala na návštěvu Muzea Středních Brd do areálu bývalých vojenských kasáren. Před námi stejnou cestu absolvovali o tři dny dříve prvňáčci. Sám název napovídá, že předmětem našeho zájmu byly Strašice a jejich okolí z hlediska přírodovědného i společenskovědního. Získali jsme spoustu zajímavostí z oblasti lesních řemesel a dověděli jsme se mnoho nového z historie místního železorudného a černouhelného hornictví a rovněž z historie brdského železářství. Po celou dobu prohlídky nám byla výbornou průvodkyní pracovnice muzea paní Renata Převrátilová.

      Děti rovněž velmi zaujal kasárenský barák, který mimo jiné prezentuje historii vojenství ve vztahu k vývoji dnešního Vojenského újezdu Brdy. Zvláště chlapce si expozice získala a bylo pro nás těžké odejít. Nás druháčky ještě čeká další návštěva muzea, a to budovy, která dnes slouží jako specifická ubytovna s osmnácti lůžky a sociálním příslušenstvím, autenticky upravená na způsob vojenské nocležny z období první republiky.

Mgr. Zuzana Andrlíková a žáci 2.A