Na konci měsíce ledna proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády pro žáky druhého stupně. V kategorii A (6.A) s tematickým okruhem „Vesmír a fyzická geografie“, se na 1. místě umístil Aleš Lejček, na 2. Aleš Šťastný a třetí byl František Huml.

Kategorie B (7.A) měla za tematický okruh “Regionální zeměpis světa a fyzická geografie” , 1. se umístil Jakub Nodžák, 2. byla Veronika Titlová a třetí Kateřina Valečková.

Kategorie C (8.A, 9.A) soutěžila s tematickým okruhem “Evropa a fyzická geografie”. První místo obsadil Tomáš Kunc, druhá byla Alena Voříšková a třetí Miluška Červenková, všichni ze třídy 8.A.

Děkujeme všem žákům za účast a vítězům jednotlivých kategorií držíme palce v okresním kole!

Mgr. Jiří Monhart