Na sklonku kalendářního roku proběhl  na základní škole další ročník Olympiády v českém jazyce.

Uskutečnilo se školní kolo, jehož se mohli zúčastnit žáci 8. a 9. třídy, kteří  „si věří" alespoň v některé ze součástí mateřského jazyka. Tradičně byly úkoly rozděleny do dvou částí. První se týkala řešení tvaroslovných záležitostí a vyžadovala od soutěžících jistý cit v nakládání s jazykovými prostředky a jejich obměnami. Druhou částí byl  slohový úkol. Žáci tvořili libovolný slohový útvar na téma „ Moje vzlety a pády ".

Nejlépe si v  zápolení vedla  Markéta Culková  z 8. A, která obsadila 1. místo, dále si velmi dobře vedl Petr Kadeřábek a Natálie Petercová , oba z 9. A třídy. Nasledovali  je Alena Voříšková, Anna Paulová a Jakub Pilský, všichni z 8. A třídy.

Dva prvně jmenovaní postupují do okresního kola této soutěže, které se uskuteční začátkem února 2017 v Rokycanech. Přejme jim tedy mnoho úspěchů!

 Mgr. Naďa Kahovcová