V posledních školních dnech před zimními prázdninami probíhal ve všech třídách každoroční projekt "Vánoce - tradice a zvyky."

V adventním období si děti připomněly v různých vyučovacích hodinách vánoční zvyky a tradice a také se věnovaly  rukodělným činnostem - pečení cukroví, výrobě vánočních ozdob a dárků atd...
Čtvrtek se nesl v radostném očekávání Vánoc a ve třídách proběhly vánoční besídky.
Přejeme všem dětem i jejich rodinám šťastné a veselé Vánoce a v roce 2017 jen vše dobré!
Připomínáme, že do školních lavic se děti vracejí v úterý dne 3. ledna 2017.
 
M. Paulová