V pátek dne 16. 12. opět zavítala v rámci prevence kriminality na naši školu tisková mluvčí Policie ČR - územního odboru Rokycany paní nprap. Hana Kroftová, tentokrát měla dvouhodinovou přednášku o osobním bezpečí a základech sebeobrany pro dívky z osmé a deváté třídy.

Dívky byly informovány o nejrůznějších možnostech nebezpečí,  s kterými se mohou setkat nejen ve větších městech, ale i v rodné obci. Děvčata získala aktuální přehled  o nárůstu  přepadení a násilných činů páchaných na dívkách a ženách  v našem regionu, což by je mělo vést k větší obezřetnosti a předvídavosti, zároveň byla poučena, jak se tomuto nebezpečí vyhnout a jak se případně bránit. Zajímavé povídání se neslo v duchu dialogu a žákyně měly  možnost položit lektorce dotazy a vést diskusi.

Na památku si každá dívka odnesla osobní alarm ve tvaru klíčenky, který v případě použití začne hlasitě pískat a může tím odradit případného útočníka. Tyto besedy s různou tématikou dle věku žáků probíhají postupně ve všech ročnících a setkávají se u dětí s kladným ohlasem.
 

Mgr. Naďa Kahovcová