Beseda s PČR o šikaně a kyberšikaně

V pátek dne 2. prosince proběhla pro žáky 6.A a 9.A beseda o šikaně a kyberšikaně. Tyto besedy jsou součástí programu prevence kriminality a sociálně patologických jevů na   škole a postupně budou probíhat ve všech ročnících školy. Žáci si připomenou základní pravidla bezpečnosti při jednání s neznámými lidmi a přiměřeně svému věku si prohloubí své znalosti v oblasti řešení sociálních problémů.

Děti navštívila tisková mluvčí Policie ČR - územního odboru Rokycany,  paní nprap. Hana Kroftová. Pro žáky měla připravenou prezentaci na interaktivní tabuli, kde se děti na konkrétních případech z policejní praxe ČR i dalších zemí seznámily se znaky, příčinami, průběhem a důsledky šikany a kyberšikany. Toto nebezpečné počínání je mezi dospívajícími velmi rozšířené v důsledku používání nejnovějších technologií a je třeba děti před ním důrazně varovat. Zvláště mladší žáci byli nabádáni k opatrnosti při komunikaci s neznámými lidmi na internetu a sociálních sítích. Žáci byli rovněž poučeni o trestně právní odpovědnosti a také se dověděli, jak a s kým projevy počínající šikany a kyberšikany řešit. 
Besedy se u žáků setkaly s velmi kladnou odezvou, děti se aktivně zapojovaly do diskuse a nebály se zeptat na spoustu užitečných věcí.
Mgr. Marcela Paulová