Poděkování

Stejně jako v minulých letech, i letos proběhla na naší Základní škole Karla Vokáče ve Strašicích tradiční humanitární sbírka dětského ošacení, hraček a sportovních potřeb pro Dětský domov ve Staňkově. Všem, kteří přispěli do této sbírky, děkujeme!

 

  Mgr. Věra Peterková, zástupkyně školy