Dne 24.5. jsme se my, žáci 1.A, nemohli dočkat. Hned ráno jsme totiž vyráželi na přírodovědnou vycházku k rybníku Tisí. Ani včerejší krupobití nás neodradilo. Ba naopak. Protože se nám dobře dýchalo, cesta za velké louže k malé louži zvané Tisí nám trvala chviličku. Paní Večeřová už na nás čekala s připravenou naučnou stezkou o zvířatech. Dostali jsme trhačky a tužky a vyrazili na poznávací výpravu. Vše jsme si poctivě poznamenávali a za správné odpovědi jsme získávali razítka do nového notýsku. Poznali jsme všechna zvířátka na obrázcích, ale při naslouchání zvuků zvířat už jsme tak dobří nebyli. Paní Večeřová nám ukázala opravdový jelení paroh, docela těžký, a také jsme si mohli vyzkoušet různé typy vábniček. Naše snažení paní Večeřová ocenila dárečky. Lucie Tomášová získala cenu a diplom za nejlepší výtvarnou práci o zvířatech. Do školy jsme se moc těšili, protože jsme měli už pořádný hlad. Šlo se nám hůře, protože nás tížilo velké množství nově získaných informací.

Moc se těšíme na další setkání.

 

žáci 1.A + p.uč. Andrlíková