Věra Šmolíková (1934 - 2016), dcera Karla Vokáče

„Čest jenom těm, kdo se brání za volnost.“

 

Dne 27.4. 2016 zesnula paní Věra Šmolíková, rozená Vokáčová.

Narodila se ve Strašicích v roce 1934. Stala se učitelkou jako její rodiče Vyučovala na škole v Radnicích, Těních, Cheznovicích, Strašicích a na Základní škole Ulice Míru v Rokycanech, v penzi pak v rokycanské zvláštní škole. Nejraději vyučovala češtinu. Celý svůj život věnovala pedagogické činnosti, mj. vedla skautský oddíl a přednášela žákům o životě v Protektorátu. Paní Věra byla vdaná, manžela Vlastimila si vzala v roce 1957.Byla aktivní členkou ve Výboru bojovníků za svobodu.

15.5. 2016 , v den výročí jejího narození, si ji žáci připomenou v hodinách dějepisu a občanské výchovy.

Upřímnou soustrast celé rodině.