Projekt  “Hodina pohybu navíc”

  Tento školní rok začal na některých vybraných školách projekt „Hodina pohybu navíc“, který zrealizovalo Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR. Jedná se o hodinu tělesné výchovy navíc. Tato hodina je realizována v družině školy pro žáky 1. až 3. třídy.    Podle metodiky zpracované ministerstvem školství jsou v těchto hodinách vyučovány tyto sportovní hry: kopaná, házená, košíková, volejbal, lední hokej a ragby. Hlavním cílem projektu je zlepšení pohybové zdatnosti dětí.

 

      Jednou ze škol, která byla k tomu projektu vybrána, je i ZŠ Karla Vokáče ve Strašicích. Ve Strašicích projekt realizuje pan učitel Mgr. Jiří Monhart, který si myšlenku pohybu navíc velmi pochvaluje. Na každou hodinu dochází přibližně dvacet žáků, kteří se učí nové pohybové dovednosti a rozvíjí své pohybové schopnosti. Hodina pohybu navíc se ve Strašicích těší velké oblibě, doufejme tedy, že dětem jejich zapálení pro sportovní aktivity vydrží a emoční prožitek ze sportovních her zvítězí nad konkurencí v podobě počítačů a tabletů.

     Počátkem února zavítala do Strašic paní PhDr. Jaroslava Šmrhová, evaluátorka (hodnotitelka, posuzovatelka) projektu „Hodina pohybu navíc“, a byla přítomna na dvou vyučovacích hodinách. Byla velmi spokojena s vedením hodin a z nadšení dětí při pohybových aktivitách. Otázku, zda se v projektu oblíbeném u rodičů, dětí i pedagogů bude pokračovat i v příštích letech, ale nedokázala zodpovědět. Pevně věříme, že tato myšlenka bude mít i nadále zelenou. Na strašické škole je sport velmi propagován. Děti mohou zdarma navštěvovat různé kroužky, např. florbal, zumbu, atletiku, basketbal, volejbal, házenou a mnoho dalších.

Mgr. Věra Peterková, zástupkyně školy