Vyhodnocení školního a okresního kola dějepisné olympiády

 V měsíci prosinci proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, letošní 45. ročník měl název „Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou“.

 

Soutěže se zúčastnilo 17 žáků 7. - 9. ročníku s tímto umístěním:

1. místo: Andrea Krocová, 9.A  

2. místo: Alena Voříšková, 7.A 

3. místo: Miloslava Červenková, 7.A  

4.místo Zdeněk Mrázek, 9.A  

     Žákyně Andrea Krocová a Alena Voříšková postoupily do okresního kola, které proběhlo dne 18. ledna v Rokycanech. V konkurenci ostatních základních škol a rokycanského gymnázia se obě dívky umístily v první polovině soutěžících. Andrea Krocová obsadila pěkné 11. místo a Alena Voříšková se umístila na 14. místě. Děkujeme všem soutěžícím za účast a oběma dívkám za úspěšnou reprezentaci školy!

 

Mgr. Jitka Brejchová