Projekt „Jsem chodec“

 

Dne 7. 9. 2015 se v 1. a 2. ročníku uskutečnila beseda s obecním policistou. Pan Kost žáky poučil, jak se bezpečně pohybovat při cestě do školy a zpět domů. Vyzkoušeli si přecházení vozovky a vysvětlili si význam dopravního značení s ohledem na potřeby malého školáka. Děti si názorně ukázaly funkci reflexních prvků na vrchním oblečení a aktovce pomocí baterky, což vedlo k výraznému pochopení jejich důležitosti.