Den dětí plný soutěží

     V pátek dne 5. června proběhl na škole den plný soutěží. Žáci prvního stupně se vydali se svými třídními učiteli na tělovýchovnou vycházku, která byla spojena s opékáním vuřtů. Na žáky druhého stupně čekalo sedm stanovišť v okolí školy, kde každý mohl předvést své dovednosti v různých disciplinách. Tuto akci zorganizoval pan učitel Ing. Vladimír Pospíšil za dopomoci žáků deváté třídy. Děti z 6. až 8. třídy soutěžily buď samostatně, nebo v malých skupinkách a jejich výkony se bodovaly a zapisovaly do přehledné tabulky celé třídy.

     Soutěžní disciplíny byly následující: kutálení čtyřkilovou koulí na cíl, skákání přes švihadlo, hod granátem na cíl, hod kriketovým míčkem na dálku, střelba ze vzduchovky, zdravověda a poskytování první pomoci, skákání v pytli. Při soutěžení si děti užily mnoho legrace a počasí bylo slunečné a teplé, takže pohyb na čerstvém vzduchu všem prospěl. Při závěrečném nástupu vyhlásil pan učitel Pospíšil tři nejlepší žáky z jednotlivých tříd a odměnil je drobným dárečkem.

 

     Vítězné trojice za jednotlivé třídy:

 

6.A:  Jan Peterek, Eliška Houšková, Tomáš Kunc  a Tereza Sklenářová

7.A:  Martin Vágner, Jan Planeta, Jiří Mráček

7.B:  Jan Hrách, Jiří Anděl, Sára Frantová

8.A: Zdeněk Mrázek, Tomáš Balej, Sabina Reindlová

 

 

Mgr. Marcela Paulová