Přednáška pro žáky 2. stupně

     V pondělí dne 18. května navštívil naši školu pan učitel Mgr. Luboš Paldrman, letitý kantor, jehož praxe je spjata s předměty přírodopisem a tělesnou výchovou. Léta působil na zdejší škole jako učitel těchto předmětů a o své vědomosti se přišel podělit s žáky druhého stupně.

     Přednáška v 8. a 9. ročníku přímo navazovala na probírané učivo o složitostech rozmnožovacího lidského ústrojí, dále o okolnostech vzniku nového života a početí. Své povídání uzavřel informacemi o pohlavních chorobách, jež jsou opět na vzestupu. V 7. ročníku byla tématem fotosyntéza jakožto základ všeho živého na naší planetě. Děti ze třídy 6.A se věnovaly zdravému životnímu stylu a aktivnímu trávení volného času, například sportem. Pan učitel odpovídal na zvídavé dotazy žáků a závěrem připustil možnost další spolupráce do příštích let.

Mgr. Naďa Kahovcová