Projekt  “Budeme příští rok spolužáci”

 

      Každoročně se do naší školy na jeden vyučovací den sjíždějí žáci ze spádových malotřídních škol Dobříva a Cheznovic. Letos k nám v doprovodu svých paní učitelek zavítali dne 16. dubna. Každý žák byl označen cedulkou se svým křestním jménem a poté byli žáci všech tří škol rozděleni do čtyř skupin – pracovních dílen. Jednalo se o dílnu jazykovou, sportovní, pracovní a počítačovou. Každou vyučovací hodinu navštívila skupina žáků jednu dílnu. Na závěr proběhlo ve společenské místnosti za přítomnosti vedení školy vyhodnocení celého dne. Projekt jistě přispěl k navázání kontaktů mezi dětmi ze sousedních škol. Žáci z malotřídních škol se zároveň seznamují s novým školním prostředím.

 

Mgr. Alžběta Kapolková