Celý první stupeň se svými třídními učiteli navštívil dne 6. června expozici vědy a techniky -“Techmánii” v Plzni, kde na žáky  čekalo zábavné seznámení se základami vědy. V průběhu návštěvy od rána až do odpoledních hodin procházeli žáci jednotlivá stanoviště, kde zábavnou a hravou formou poznávali různé fyzikální jevy a zákonitosti či poměřovali si svoji sílu a postřeh v soutěžích, ve kterých pak obdrželi drobné odměny. 

     Během celého programu probíhaly demonstrační pokusy, v nichž děti získávaly další cenné vědomosti z oblasti fyziky. V prostorách Planetária se pak mohly doslova dotýkat hvězd i zhlédnout naučný film. Děti tato netradiční forma výuky velmi zaujala.        

Mgr. Zuzana Andrlíková