Spolupráce naší školy se ZČU v Plzni

 

Spolupráce naší školy se Západočeskou univerzitou v Plzni pokračovala v hojné míře i na jaře. V měsící březnu a dubnu zavítaly mezi žáky druhého stupně paní psycholožky z katedry psychologie Dr. Věra Kosíková a Mgr. Monika Holečková. Přednášely žákům 6. - 9. ročníku na téma “Jak se efektivně učit”, “Analýza náročných situací” a “Výchova k volbě povolání”. Žáci se dozvěděli mnoho užitečného o zákonech učení, učebních stylech a fungování paměti, také si ve skupinách vyzkoušeli různé strategie řešení problémů a konfliktů. Zamysleli se nad různými náročnými životními situacemi a hledali jejich řešení. Tato praktická výuka žáky jistě v mnohém obohatila pro budoucí život a rozhodování. Žáci 7. a 8. ročníku ještě na konci dubna absolvovali přednášku o volbě povolání, což je pro mnohé již velmi aktuální téma.

 

Dne 27.3. zavítal v rámci výuky k občanství mezi osmáky a deváťáky pan Mgr. Jiří Mertl z katedry politologie s přednáškou s názvem “Koncept kritického občana a občanská společnost”. Žáci se seznámili s hlavními principy občanské společnosti v demokratickém státě a uvědomili si potřebu vzdělaného, aktivního a přemýšlivého občana v jejím fungování.

 

Dne 3.4. se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili na katedře chemie PedF v Plzni praktického semináře. Paní lektorky si pro žáky připravily zajímavé chemické pokusy s teoretickým výkladem.

 

Dne 8.4. proběhla v 5.A praktická přednáška na téma “ První pomoc při úrazech”. Lektorkou byla paní Mgr. Petra Bejvančická zFakulty zdravotnických studií v Plzni. Žáci se dozvěděli mnoho užitečných věcí z oblasti ošetřování zraněného a základů první pomoci. Mnoho těchto dovedností a život zachraňujících úkonů žáci již znali z kroužku první pomoci, který na škole vede paní učitelka Mgr. V. Peklová. Žákům byla puštěna prezentace na interaktivní tabuli, kde byly vysvětleny jednotlivé postupy a úkony při poskytování první pomoci. Paní lektorka s sebou přinesla také kufřík s potřebnými pomůckami a figurínu pro nácvik srdeční masáže a umělého dýchání. Oživování si tak děti přímo mohly vyzkoušet. Také došlo na pravidla ošetřování krvácení, šoku, zlomenin či popálenin. Žáci si tyto užitečné dovednosti jistě odnesou do budoucího života a kdo ví, třeba jimi někdy někomu pomohou či dokonce zachrání někomu život.

 

Ve stejný den vyslechli žáci 8. třídy přednášku o efektivním učení od paní Mgr. Lenky Kroupové, rovněž z Fakulty zdravotnických studií v Plzni. Žáci se zejména snažili poznat svůj převažující učební styl (zrakový, sluchový, motorický) a přizpůsobit mu učební strategii. Dále si uvědomili význam opakování a potřebu každodenní pečlivé přípravy do školy.

 

O den později žáci prvé, druhé a čtvrté třídy absolvovali tvůrčí hodinu matematiky pod názvem

“ Didaktické hry v matice”. Žáky zábavnou, přemýšlivou a hravou výukou nadchla paní Dr. Šárka Pěchoučková z katedry matematiky, fyziky a technické výchovy.

 

Pro žáky sedmé a osmé třídy byla v rámci výuky fyziky uspořádána dne 11. 4. přednáška o mobilní komunikaci, jejích podobách a poslání v dnešní době. Přednášel pan Ing. Ivo Veřtát z elektrotechnické fakulty.

  Mgr. Marcela Paulová