Přednáška  „Český politický systém aneb Kdo a jak nám vládne“

 

     Dne 11. března přednášel žákům 8. a 9. třídy pan Mgr. Petr Bouška z katedry politologie ZČU v Plzni. Pan lektor nám vysvětlil principy fungování právního státu a orgánů v demokratické republice, seznámil nás na konkrétních příkladech s prací vlády, parlamentu, prezidenta  atd… Nechtěl, abychom jen poslouchali, ale snažil se nás zapojit do diskuse a ptal se na naše názory a zkušenosti. Dával nám různé otázky, které nás nutily přemýšlet o dění kolem nás.

     Pan politolog nám vysvětlil některé důležité pojmy i to, jak podle Ústavy funguje dělení moci ve státě na výkonnou, zákonodárnou a soudní. Přiblížil nám práci poslanců, senátorů a ministrů a obeznámil nás se současnou politickou situací a existujícímu politickými stranami. Při té příležitosti jsme zavítali do historie, kde jsme si připomněli různé formy vlády – př. absolutismus, konstituční monarchii, diktaturu apod… Diskutovali jsme i o současných osobnostech naší politiky a o volbách, na základě kterých se politici dostávají do svých funkcí. Padla rovněž jména významných představitelů a prezidentů našeho státu.

     Zajímavé bylo, když nám pan lektor názornou a hravou formou vysvětloval, jak funguje tzv. „legislativní proces“ při schvalování zákonů. Ve třídě jsme se rozdělili na skupiny, kdy každá představovala jednotlivou složku legislativního procesu – někdo hrál poslance, jiní senátory, další třeba prezidenta nebo soudce Ústavního soudu, kteří mohou rušit zákony pro nesoulad s Ústavou. Viděli jsme, jak velkou práci dá uvést zákon do života a že to může trvat i roky, než zákon doputuje od návrhu k vyhlášení ve Sbírce zákonů. Uvědomili jsme si, jak je správné, že je moc v zemi rozložená mezi více nezávislých složek, i to, že vzrůstá potřeba spolupráce všech rozumných politiků na správě země.

     Přednáška nás velmi obohatila a po dvou hodinách jsme odcházeli plni nových znalostí, dojmů i informací.

Nikola Hončová, 8.A