Zpráva výchovného poradce za 1. pololetí

    V současné době máme na škole 24 žáků a žákyň s platným vyšetřením z pedagogicko-psychologické poradny, včetně 3 dětí s lehkou mentální retardací. Všichni zákonní zástupci si podali žádosti o zařazení do integrace, žádosti byly schváleny.

V této době probíhá intenzivní jednání s žáky, kteří končí školní docházku k volbě povolání. Provedl jsem mnoho pohovorů  ohledně pomoci s volbou povolání. Celkem ukončí základní docházku  23 žáků z 9. ročníku, 1 žák z 8. ročníku a 1 žákyně ze 7. ročníku.Většina žáků již má jasno v tom, jakou školu a jaké povolání zvolit.

Naší žáci a žákyně si podali přihlášky takto:

1. přihlášky  .........G...2 žáci, SOŠ s maturitou 16 žáků,  SOU 7 žáků

2. přihlášky...........G.....4 žáci, SOŠ s maturitou  7 žáků, SOU 5 žáků, ostatní jsou ještě  nerozhodnuti

Jedna naše žákyně - Kateřina Opatrná - složila jako druhá nejlepší talentové zkoušky a byla přijata na ISŠ živnostenskou, obor Modelářství a návrhářství oděvů.

     V rámci Minimálního preventivního programu pro tento školní rok se na měsíc březen chystají pro žáky obou stupňů další besedy s příslušníky Obecní policie Strašice a Policie ČR na téma “osobní bezpečí, šikana, ochrana před sociálně patologickými jevy, vandalismus” aj... V rámci prevence proběhlo také několik výchovných pohovorů s problémovými žáky a jejich rodiči. Při řešení problémů žáků škola úzce spolupracuje s paní psycholožkou  PhDr. Silvií Janovcovou, která do školy dojíždí z PP Rokycany každou středu. Vede zde rovněž ambulantně nápravnou péči pro děti s vývojovými poruchami učení.

                                   Ing. Vladimír Pospíšil, výchovný poradce