Dne 3. února se konal na naší škole hudební pořad pana Pavla Hraběte, který zavítal do naší školy z Plzně. Pan hudebník na škole odehrál celkem tři vystoupení pro žáky obou stupňů. Hravou, poutavou a zábavnou formou seznámil žáky s různými hudebními mástroji a předvedl jim ukázky různých hudebních stylů, např. jazz, blues, moderní taneční hudbu aj... Pořad měl vysokou úroveň a pan hudebník byl rovněž skvělým moderátorem, který si velmi rychle získal přízeň dětského publika a dokázal jej vtáhnout do tvořivého světa hudby. Děti si také mohly zahrát na různé hudební nástroje, nejvíce je nadchl elektrický nástroj napodobující množství dalších různých hudebních nástrojů, dokonce i celého orchestru. S pomocí hracího pultu a doprovodných zařízení pan hudebník závěrem předvedl dětem, jak mixuje DJ taneční hudbu. Žáci se nadšeně zapojovali do všech aktivit a celý pořad hodnotili jako velmi zdařilý a obohacující.

Mgr. Marcela Paulová