Exkurze  na  Obecní  úřad  Strašice

Ve dnech 9. a 10. října 2013 zavítali na strašickou radnici žáci šestých tříd, aby se v rámci výchovy k občanství seznámili se základy fungování obce a jejích orgánů a také s činností obecního úřadu. Průvodcem a přednášejícím byl žákům po celou dobu pan starosta obce Jiří Hahner, který dětem poutavou a názornou formou objasnil základní principy fungování obecní samosprávy a seznámil je na konkrétních příkladech s prací orgánů obce a jednotlivých odborů OÚ. Rovněž provedl žáky budovou obecního úřadu, ukázal jim pracoviště jednotlivých odborů OÚ a objasnil rozdíly mezi fungováním státní správy a samosprávy. V závěru setkání pan starosta zavedl žáky do nové obřadní síně a zodpověděl jejich otázky. Dětem se tato názorná výuka velmi líbila.

Mgr. Marcela Paulová, Mgr. Alena Kožíšková