Dopravní  hřiště

V průběhu  měsíce října navštívili žáci 3., 4. a 5. ročníku dopravní hřiště v Rokycanech. V první teoretické části získávali vědomosti nutné ke zvládnutí  bezpečného pohybu v silničním provozu v roli chodce i cyklisty. Seznámili se s důležitými dopravními předpisy a poté se pokusili složit písemný test a získat tak průkaz cyklisty. Někteří mají průkaz již z nižších ročníků, ostatní budou mít další příležitost na jaře, kdy se bude návštěva dopravního hřiště opakovat. Druhá část výuky probíhala formou dvouhodinové praktické jízdy na hřišti, kdy děti musely předvést své znalosti pravidel silničního provozu před panem instruktorem. Děti například projížděly podle značek a semaforů křižovatky nebo řešily různé užitečné situace, třeba kdo má kdy komu dát přednost v jízdě. Každý žák musel mít z domova cyklistickou přilbu. Výcvik proběhl v pořádku, pouze s drobnými přestupky, na které si již děti jistě dají pozor. Všichni si toto zpestření výuky velmi užili a těší se na jarní pokračování.

  Mgr. Vladislava Peklová