ZŠ K.V. Strašice se letos zapojila do soutěže jejímž prostřednictvím přispívá ke zlepšení povědomí dětí o vhodných psacích potřebách do školy, každým soutěžním výrobkem přispívá na Nadaci Konto Bariéry a také podporuje ochranu životního prostředí.

Soutěž probíhá od 2.9.2013 do 31.1.2014 a spočívá ve sbírání použitých per s označením „Centropen TORNÁDO“. Žáci je mohou odevzdávat svým třídním učitelkám. Pak budou hromadně odeslány.

Je dobré pomoci těm, kteří pomoc potřebují.