V pátek 17. května 2013 žáci ze 7.A  Jiří Lán, Karolína Mocová a Adam Chmiel  reprezentovali naši školu v celostátním kole doprovodné hry Dnešní svět v pohybu soutěže školních tříd Eurorebus. Soutěžící byli rozděleni do několika kategorií mladší a starší žáci ZŠ a gymnázií. Nad obtížnými otázkami a v poměrně velké konkurenci si žáci vedli výborně a obsadili krásné 4. místo. V polovině června pojedou naši školu reprezentovat ještě žáci z 9.A. Přejeme jim mnoho štěstí a úspěchů.

                                                                                                                       Mgr. Jitka Brejchová

Eurorebus očima soutěžících

 

Dne 17. 5. 2013 se v Praze konala doprovodná soutěž souteže Eurorebus „Dnešní Svět v pohybu“. Soutěž se skládala z písemného testu, na který byl časový limit 25 minut. Naneštěstí měl vlak zpoždění a my jsme dorazili o 8 minut později. Ovšem našemu skvělému týmu to vůbec nevadilo a vše jsme stihli v časovém limitu. Bohužel platí pravidlo, že čím déle odevzdáte, tak tím je menší šance, že uspějete. V testu byly otázky na všeobecné vlastnosti. Např.: Který stát má nejvíce obyvatel? (ze čtyř možností), Když platíme povinné ručení u motorového vozidla, jsme držiteli jaké karty? (ze čtyř možností), ve kterém státě leží město Mostar s tímto mostem? (ze čtyř možností), nebo tam také byla slepá mapa Evropy a vy jste zapisovali státy. Po vyplnění testu jsme všichni šli na procházku Prahou, při které jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o Prašné bráně, Karolinu, Ovocném trhu, Staroměstském náměstí apod. Po skončení procházky jsme se vrátili zpátky a dozvěděli se výsledky, které byly příznivé. Skončili jsme na krásném čtvrtém místě jako nejlepší ZŠ, protože před námi byla pouze gymnázia. Se svými výsledky jsme byli spokojeni. Po opuštění budovy jsme se šli projít a pořádně hladoví najíst. Po takto vyčerpávajícím dni jsme byli všichni moc rádi, že jsme doma.

                                                                                                                      Adam Chmiel, 7.A