Okresní kolo matematické soutěže „Pythagoriáda“

     Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže, která byla od r. 1978 připravována ve

Výzkumném ústavu pedagogickém Praha. Od června 2009 je garantem této soutěže Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je určena všem žákům 5., 6., 7. a 8. ročníků základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ a víceletých gymnázií. Zúčastnit se může každý žák příslušného ročníku - není tedy nutné být matematickým talentem. Soutěž probíhá ve dvou kolech, školním a okresním.

     Ve čtvrtek  16.5.2013 se uskutečnilo v Rokycanech okresní kolo této  matematické soutěže.  Naši školu reprezentovali celkem čtyři žáci, kteří si rozhodně ve velké konkurenci ostatních škol okresu a gymnázia nevedli špatně. Nejlépe se umístil Adam Chmiel v kategorii 7. ročníků – získal 2. – 3. místo (v této kategorii soutěžilo 27 žáků), Natálie Plešmídová získala v kategorii 8. ročníků 8. – 12. místo (v této kategorii soutěžili 33 žáci) a v kategorii 6. ročníků (v této kategorii soutěžilo 38 žáků) získala Kateřina Houšková 9. – 14. místo a Tereza Dezortová 15. – 21. místo.

Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za pěknou reprezentaci naší školy.