Dne 24.5.2013 se žáci 5.A , Matyáš Kůda, Jana Sládková, Kristýna Tomášková, Sára Frantová, Petr Šalena, zúčastnili soutěže „Mladý záchranář“, která se konala v Rokycanech v areálu HS Rokycany. V soutěži byly ověřovány znalosti žáků z oblasti prevence požární ochrany, první pomoci, dopravní výchovy, chování v krizových situacích, znalostí varovných signálů, používáním tísňových linek a chováním při setkání s šikanou či drogami. Součtem bodů z testu a bodů z praktického provedení na jednotlivých stanovištích se žáci umístili na 4.místě v konkurenci 10 družstev. Gratulujeme.