Do složky Základní škola - Školní metodik prevence - Aktuality byl umístěn "Minimální preventivní program školy pro školní rok 2020/2021".

Mgr. Tomáš Koudelka, metodik prevence