Ve čtvrtek dne 21. listopadu od 16:00 hodin proběhnou na škole třídní schůzky. Na ně budou navazovat konzultace s učiteli.

Při této příležitosti jsou rodiče srdečně zváni na výstavku výtvarných prací ze soutěže ke 30. výročí sametové revoluce, která je umístěna v prostorách spojovací chodby na 1. stupeň.